GOLD MEMBER
1000 LOT
Kelas Forex Tanpa Had
6% bonus prestasi bulanan ( C.T.O )
10% bonus prestasi tahunan ( C.T.O )
Tajaan Automatik
Sehingga RM10,000 bantuan kecemasan luar jangka
SILVER MEMBER
500 LOT
5 Kali Kelas Forex
4% bonus prestasi bulanan ( C.T.O )
5% bonus prestasi tahunan ( C.T.O )
Tiada Tajaan Automatik
Sehingga RM5,000 bantuan kecemasan luar jangka
BRONZE MEMBER
250 LOT
3 Kali Kelas Forex
2% bonus prestasi bulanan ( C.T.O )
3% bonus prestasi tahunan ( C.T.O )
Tiada Tajaan Automatik
Sehingga RM2,500 bantuan kecemasan luar jangka

Dana Forex Membership Club dibahagi kepada tiga katagori iaitu:-

A) Gold Membership Club

Kelebihan :

 1. Kehadiran tanpa had untuk mengikuti kelas atau bengkel forex yang diadakan
 2. 6% bonus prestasi bulanan ( C.T.O )
 3. 10% bonus prestasi tahunan ( C.T.O )
 4. Melayakkan untuk memperolehi ahli tajaan tanpa had dari Program Auto Sponsorship
 5. Sehingga RM10,000 bantuan kecemasan luar jangka

Syarat:

 1. Ahli yang memilikki tidak kurang dari 1000 lot.Tidak termasuk lot percuma
 2. Mengekalkan keahlian melebihi tiga bulan

B) Silver Membership Club

Kelebihan :

 1. Lima kali kehadiran untuk megikuti kelas forex secara percuma
 2. 4% bonus prestasi bulanan ( C.T.O )
 3. 5% bonus prestasi tahunan ( C.T.O )
 4. Sehingga RM5,000 bantuan kecemasan luar jangka

 

Syarat:

 1. Ahli yang memilikki tidak kurang dari 500 lot.Tidak termasuk lot percuma
 2. Mengekalkan keahlian melebihi tiga bulan

C) Bronze Membership Club

Kelebihan :

 1. Tiga kali kehadiran untuk megikuti kelas forex secara percuma
 2. 2% bonus prestasi bulanan ( C.T.O )
 3. 3% bonus prestasi tahunan ( C.T.O )
 4. Sehingga RM2,500 bantuan kecemasan luar jangka

Syarat:

 1. Ahli yang memilikki tidak kurang dari 250 lot.Tidak termasuk lot percuma
 2. Mengekalkan keahlian melebihi tiga bulan